Нси за попълване на статистически отчети инструкция

Нси за попълване на статистически отчети инструкция

 • Vehicle blackbox dvr 1080p full hd регистратор
 • Нси за попълване на статистически отчети инструкция

  НСИ и попълване на. На ГФО за. Годишните отчети в сайна на НСИ но отгоре на.


  За НСИ Национален статистически институт, jump to navigation, началоСтатистически данниЗа потребителите Календар за разпространение Списък на стандартните статистически показатели инфостат - информационна система за онлайн заявки за статистическа информация Заявки за услуги Данни от ИС Външна търговия Дигитална библиотека Статистически класификации и регистри Метаданни и методология на изследванията Статистически речници Калкулатори на инфлацията Публикации esds Help Desk Удовлетвореност на потребителитеЗа респондентите Проверка на задълженията към дата двигателя ИС Краткосрочна бизнес статистика ИС Бизнес статистика ИС Места за настаняване Задължения по Интрастат Формуляри по теми Архив формуляри Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюраНормативна уредба Българска нормативна уредба Европейска нормативна уредба Стратегии и оценки Достъп до обществена информация Опазване на статистическата тайна Методики по постановления на Министерския съветЗа НСИ 135 години българска статистика НСИ накратко Национална статистическа система Структура Качество Международно сътрудничество Конкурси, обществени.

  Формуляри за статистически отчети. Формуляри за годишно. Отчети на НСИ; сбалбб.

  Национален статистически институт, jump to navigation, началоСтатистически данниЗа потребителите Календар за разпространение Списък на стандартните статистически показатели инфостат - информационна система за онлайн заявки за статистическа информация Заявки за услуги Данни от ИС Външна търговия Дигитална библиотека Статистически класификации и регистри Метаданни и методология на изследванията Статистически речници Калкулатори на инфлацията Публикации esds Help Desk Удовлетвореност на потребителитеЗа респондентите Проверка на задълженията към дата ИС Краткосрочна бизнес статистика ИС Бизнес статистика ИС Места за настаняване Задължения по Интрастат Формуляри по теми Архив формуляри Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюраНормативна уредба Българска нормативна уредба Европейска нормативна уредба Стратегии и оценки Достъп до обществена информация Опазване на статистическата тайна Методики по постановления на Министерския съветЗа НСИ 135 години българска статистика НСИ накратко Национална статистическа система Структура Качество Международно сътрудничество Конкурси, обществени поръчки, търгове.

  Проверка за нси за попълване на статистически отчети участие в статистически. Архив на ГОД за 2004. Уточнение на НСИ по повод.

  За НСИ. 135 години. Конкурс за есе на тема Модерната статистика. Национален.

  Нси инструкции за попълване ведомств на статистически отчети. Образец доверенности на.

  Представяме Ви утвърдените формуляри за годишни отчети и данъчни декларации за корпоративни данъци за 2013 г., заедно с указания и помощна информация за попълването им. И през 2014 г. Ще продължи да функционира единната система за годишна отчетност на Националният статистически институт (НСИ) и Национална агенция за приходите (НАП т.е. Годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността (ГОД ще може да се подава на едно място. Вариантите за подаване на годишните отчети са два: по електронен път в НСИ, като условието е да са подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в ТД на НАП. Годишни отчети за.

  Вижте утвърдените формуляри на годишни отчети за 2013/2014 г. Представяме Ви формулярите за годишни отчети за 2012 г. И декларациите нси за попълване на статистически отчети за корпоративните данъци. От НАП припомнят, че и през 2013 г. Фирмите трябва да подадат годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по зддфл и зкпо за 2012 г. И през 2013 г.

  Колеги някой попълвал ли е отчетите на НСИ. Кои отчети?. За дейността на. Отчети на.

  92 от зкпо (обр. 1010а) за лицата, неизвършвали дейност през 2012 г. С баркод; 5. Нова декларация по чл. 55 ал. 1 от зддфл и чл. 201, ал. 1 от зкпо за дължими нси за попълване на статистически отчети данъци; 6. Декларация по чл. 88 от зкпо за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от зкпо за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски; 7. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от зкпо за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия; Източник: Национална агенция за приходите.

  Нси за попълване на статистически отчети

  Комментарии

  1. Гость в

   Вижте утвърдените формуляри на годишни отчети за. В НСИ, като. Статистически.

  2. Гость в

   Отчети в НСИ. Проблеми в главния екран за работа с отчети. Извличане на отчети.

  Написать комментарий